febrer 02

Webs sobre psicologia positiva

Escrit per aadsera

sepsicologiapositiva.es
Web oficial de la Sociedad Española de Psicología Positiva. La SEPP és una associació d'investigadors i professionals interessats en la psicologia positiva. El seu president és Carmelo Vázquez i el seu secretari Gonzalo Hervás.

psicologiapositiva.org
Centro Virtual de Psicología Positiva. Excel·lent web proporcionada pel Prof. Martin E. P. Seligman i el Centre de Psicologia Positiva de la Universitat de Pennsylvania en col·laboració amb el Instituto de Psicología Positiva de la Universidad Complutense de Madrid (Prof. Carmelo Vázquez). Hi ha una gran varietat de qüestionaris, escales i tests sobre conceptes relacionats amb la psicologia positiva per a la seva aplicació i correcció on-line.

unc.edu/peplab
PEPLab - Positive Emotions and Psychophysiology Lab. El Laboratori d'emocions positives i psicofisiologia de la Universitat de North Carolina, Chapel Hill, és un centre de recerca d'emocions positives dirigit per Barbara L. Fredrickson.

psicologia-positiva.com
Web de Beatriz Vera sobre psicologia positiva.

authentichappiness.sas.upenn.edu
Authentic Happiness és la web del Prof. Martin E.P. Seligman, director del Centre de Psicologia Positiva de la Universitat de Pennsylvania (en anglès, però es pot triar l'idioma espanyol).

ppc.sas.upenn.edu
Positive Psychology Center de la Universitat de Pennsylvania. Centre d'Investigació creat i dirigit per Martin EP Seligman. Aquest centre promou la investigació, la formació, l'educació i la difusió de la psicologia positiva.

ippanetwork.org
IPPA - International Positive Psychology Association. IPPA té l'objectiu d'integrar les activitats de la psicologia positiva a tot el món.

enpp.eu
ENPP - European Network for Positive Psychology. ENPP és un col·lectiu d'investigadors i professionals europeus amb interessos comuns en la ciència i la pràctica de la psicologia positiva. Els investigadors i professionals d'altres disciplines com l'economia, la sociologia, la filosofia o la biologia també estan convidats a participar.

viacharacter.org
VIA Institute on Character. És una organització sense ànim de lucre que sistemàticament explora el millor dels éssers humans. Col·labora amb els investigadors de tot el món en la utilització de la Classificació VIA de Fortaleses i mitjançant l'inventari VIA de Fortaleses (una enquesta) per a l'estudi científic del caràcter. La Classificació de les Fortaleses és la 'columna vertebral' de la psicologia positiva.

www1.eur.nl/fsw/happiness
World Database of Happiness. Dades sobre la felicitat subjectiva a tot el món. El World Database of Happiness és un registre continu de les investigacions científiques que es realitzen sobre el gaudi subjectiu de la vida. Reuneix els coneixements que es troben dispersos al llarg de molts estudis i proporciona una base per als treballs de síntesi. Aquest projecte està dirigit per Ruut Veenhoven, de l'Erasmus University a Rotterdam.

psychologytoday.com/blog/the-good-life
The Good Life - Positive psychology and what makes life worth living. Blog de Christopher Peterson sobre psicologia positiva.

psychologytoday.com/basics/positive-psychology
Psychology Today. Versió online de la famosa revista nord-americana. Hi ha una secció dedicada a la psicologia positiva, amb articles, blocs de diversos autors, etc.

positivepsychologynews.com
Positive Psychology News Daily. Web d'articles relacionats amb la psicologia positiva. Els autors de Positive Psychology News Daily són estudiants o postgraduats del MAPP (Master of Applied Positive Psychology) de la Universitat de Pennsylvania o de la Universitat d'East London.

unh.edu/emotional_intelligence
Emotional Intelligence Information. Una web desenvolupada per John D. Mayer, dedicada a la comunicació d'informació científica sobre la intel·ligència emocional, inclosos els aspectes rellevants de les emocions, la cognició i la personalitat. També hi ha informació sobre el MSCEIT i investigacions relacionades amb aquest test.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris. ¡Sigues el primer!

Deixar comentari

This item is closed, it's not possible to add new comments to it or to vote on it