juny 02

Breu historia de l’origen de la psicologia positiva

Escrit per aadsera

A la història del pensament filosòfic i antropològic, tant occidental com oriental, la perspectiva d'afavorir el desenvolupament de les qualitats positives de l'ésser humà té una àmplia tradició. Ja a l'antiga civilització grega i romana Aristòtil es va interessar per la 'eudaimonia' o felicitat de les persones. Ciceró i Sèneca també van tractar sobre aquest tema. En l'àmbit de la Psicologia del segle XX, Erich Fromm, Carl Rogers i Abraham Maslow van ser autors destacats de la psicologia humanista i poden considerar-se precursors de la Psicologia positiva.

Malgrat aquests amplis precedents filosòfics i psicològics, cal dir que una de les innovacions que ha incorporat la psicologia positiva moderna consisteix a haver realitzat investigacions empíriques sobre les aportacions de la saviesa clàssica, utilitzant la metodologia científica de la Psicologia.

Es considera que l'inici formal de la Psicologia positiva va ser la conferència inaugural que Martin Seligman va donar el 1998 per al seu període presidencial de l'APA (Associació Americana de Psicologia).
Seligman va concloure el seu discurs dient: "La psicologia no és una mera branca del sistema de salut pública, ni una simple extensió de la medicina, la nostra missió és molt més àmplia. Hem oblidat nostre objectiu primigeni, que és el fer millor la vida de totes les persones, no només de les persones amb una malaltia mental. Crido als nostres professionals i a la nostra ciència a reprendre aquesta missió original just ara que comença un nou segle ".

Posteriorment, el gener de 1999, durant el I Congrés Akumal celebrat a Mèxic, un grup d'investigadors van elaborar un manifest de suport a la nova Psicologia positiva. Entre ells destaquen Barbara Fredrickson, Mihalyi Csikszentmihalyi, Jon Haidt, Ken Sheldon i Kevin Rathunde. Poc després Martin Seligman va crear el Centre de Psicologia Positiva de la Universitat de Pennsilvania.

Ja en el segle XXI hi va haver un impuls definitiu amb la publicació el gener de l'any 2000 d'un número monogràfic de la revista American Psychologist, dedicat íntegrament a la Psicologia positiva.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris. ¡Sigues el primer!

Deixar comentari

This item is closed, it's not possible to add new comments to it or to vote on it