juliol 30

Expressió facial

Escrit per aadsera

En el llibre “Emociones positivas” el capítol 3 està escrit per Francisco Martínez Sánchez i tracta sobre la expressió facial i vocal. Sabia que el ser humà té més de 20 muscles a la cara que participen en la expressió facial?

Hi ha una asimetria facial i perceptiva. L’hemisferi dret del cervell està especialitzat en la percepció del contingut emocional de la expressió facial i la prosodia vocal. L’hemisferi esquerra s’encarrega d’analitzar i descodificar el significat dels gestos i altres signes. Sembla que la hemicara esquerra (controlada per l’hemisferi cerebral dret) és més expressiva que la hemicara dreta.

Tot i la gran riquesa d’expressivitat de la nostra cara la resposta emocional està relativament estereotipada, doncs hi han patrons d’acció prefixats que activen determinats centres nerviosos i muscles segons la situació emocional que afrontem. La capacitat de reconèixer les expressions emocionals dels altres i mostrar les pròpies és molt important per integrar-nos a la societat i adaptar-nos al medi. En relació a les emocions positives, està comprovat que la alegria és l’expressió facial més fàcilment reconeguda en totes les cultures i la que es detecta amb major rapidesa. El somriure és també una expressió facial molt fàcil d’identificar, que se la relaciona amb la alegria i el benestar.

Referència bibliogràfica:
Martínez, F. (2009). Identificación y expresión facial y vocal de las emociones positivas. En Fernández-Abascal,E.G. (Coord.), Emociones positivas (pp. 63-82). Madrid, Ediciones Pirámide.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris. ¡Sigues el primer!

Deixar comentari

This item is closed, it's not possible to add new comments to it or to vote on it