febrer 01

Índex per categories

Escrit per aadsera

Psicologia positiva: conceptes generals
Però què és en concret la Psicologia positiva? 20 març 2009
Breu historia de l’origen de la psicologia positiva 2 juny 2011
Monogràfic de Psicologia positiva a la revista Papeles del Psicólogo 25 abril 2009
Una classificació de les fortaleses humanes 20 maig 2009
La salut mental positiva 20 juliol 2009
Vídeo sobre l’actitud mental positiva, a YouTube 4 novembre 2009
Pensa bé i encertaràs 19 gener 2010
Conferència Viure positivament 10 febrer 2010
Barbara L. Fredrickson i les emocions positives 1 juliol 2012
1er Dia Internacional de la Felicitat 20 març 2013
Deu formes de cultivar la positivitat, segons Barbara Fredrickson 1 setembre 2013

Benestar i felicitat
La promoció del benestar 5 juliol 2009
Factors que influeixen en la felicitat 28 febrer 2010
La felicitat està a l’abast de qui l’aprèn i la treballa 6 abril 2010
L’escala de Ryff de benestar psicològic 2 gener 2011
Índex de Felicitat (IF) de Ferran Salmurri 1 febrer 2011
L'equació de la felicitat 1 abril 2011
Les dues tradicions filosòfiques del concepte de felicitat 15 maig 2012
Els 16 àmbits de la vida que poden determinar la qualitat de vida d'una persona, segons Michael B. Frisch 12 agost 2012
El model de felicitat de les tres vies, de Martin E.P. Seligman 1 octubre 2012
La recerca de Daniel Kahneman sobre el benestar experimentat 1 febrer 2013
Treball i felicitat 15 juliol 2013
La nova Teoria del Benestar, de Martin E.P. Seligman 30 novembre 2013
Els elements de la Teoria del Benestar, de Martin EP Seligman 15 desembre 2013
Els mites de la felicitat 29 gener 2014
Benestar subjectiu i personalitat 15 març 2014
Benestar i diferències de gènere 1 maig 2014
Per què la personalitat està relacionada amb el benestar subjectiu? 23 maig 2014
Les cinc claus de la felicitat sostenible, segons Sonja Lyubomirsky 15 juny 2014

Autoestima
Ha comprovat el seu nivell d'autoestima? 19 febrer 2009
Com elevar l’autoestima 25 maig 2009
Qui li obliga a ser perfecte? No sigui massa du amb vostè mateix 20 juny 2009
Tres alteracions psicosocials que dinamiten l'autoestima 22 febrer 2014

Amistat
La amistat 25 agost 2009
Cultivar l'amistat 15 desembre 2011
L'amistat autèntica 16 juliol 2012

Assertivitat
L'assertivitat, un tresor de valor incalculable 14 abril 2009
Cóm es pot esbrinar l’assertivitat d’una persona? 5 juny 2009
Drets personals 10 juliol 2009
Comentaris als Drets personals 15 juliol 2009
Transmetent assertivitat 9 octubre 2012

Empatia
Sàpiga dir "Gracies": potencii la seva empatia 27 març 2009
Ment oberta 20 setembre 2009
El somriure fa el nostre entorn més amable 4 gener 2010
El somriure autèntic o "somriure de Duchenne" 1 maig 2011
L’altruisme. Sabia que ... ? 1 desembre 2011
Donar les gràcies és una bona guia per a la conducta 13 juliol 2014

El sentit de l'humor i el riure
El sentit de l'humor 1 abril 2009
Què és la risoterapia? 25 abril 2010
El riure és bo per al cos i per a la ment 6 juny 2010
Entrevista sobre el riure 1 agost 2011
El sa humor de l'absurd 21 març 2013

Resiliencia i creixement posttraumàtic
La resiliència (la què??) 6 abril 2009
Dos llibres sobre resiliència 2 octubre 2011
Què és la personalitat resistent 1 novembre 2011
Definicions sobre la capacitat de superació personal 15 novembre 2012
Resiliència + Proactivitat, una combinació per a l'èxit 11 juny 2013

Intel·ligència emocional
Què és tenir intel·ligència emocional? 20 abril 2009
Què signifiquen els gestos i quines emocions comuniquen5 setembre 2009
Agafi el timó de la seva vida! 15 maig 2010
Els propòsits de l'educació emocional 2 març 2011
El model de Reuven Bar-On d'intel·ligència emocional-social (ESI) 1 juliol 2013

Creativitat
El valor terapèutic de la creativitat 30 maig 2009
La creativitat, la música de la raó 30 abril 2009
Un excel·lent exemple de creativitat! 5 octubre 2009
Creativitat, optimisme i sentit del humor 29 març 2012

Afecte i amor
Relacioni’s amb persones tòniques, son una font d’afecte 10 juny 2009
Tendresa en la relació de parella 1 gener 2010
4 punts clau en la relació de parella 1 març 2012
Psicologia de l'atracció 13 març 2013
Besar ens ajuda a trobar la parella adequada i a mantenir la relació 2 novembre 2013

Optimisme
L'optimisme disposicional 15 juny 2009
El optimisme des d’una perspectiva psicoanalítica 21 novembre 2009
L’optimisme i el pessimisme en la feina i la economia 17 març 2010
L'esperança, una porta a l'optimisme 1 juny 2013

Fluir o experiència òptima
El fluir (“flow”) 25 juny 2009

Acció i motivació
Els beneficis terapèutics de les decisions 4 març 2009
20 claus per tenir èxit a la vida 3 febrer 2010
Què és ser proactiu 23 juny 2010
La importància de les decisions i l’acció: exemples pràctics 3 octubre 2010
El cercle de la motivació, de Valentí Fuster 26 abril 2013
Les quatre T de Valentí Fuster 15 setembre 2013
La motivació inconscient juga un paper important per superar els desafiaments de la vida 15 novembre 2013
L'esforç d'iniciar una activitat i la promoció del benestar 10 abril 2014

Superar els sentiments de culpa patològics
El sentiment de culpa que cal aprendre a superar 15 agost 2009
L'origen de la culpa 1 agost 2013
El pes de la culpa (literalment) 15 febrer 2014

Lectura i escriptura
L’efecte terapèutic de la lectura i la escriptura 5 maig 2009

Oci i música
Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto 4 desembre 2009
Música i Neurociència: aplicacions psicoterapèutiques 19 octubre 2012

Neuropsicologia i Psicobiologia
Els dos hemisferis del cervell humà 10 maig 2009
Hipòtesis 30 juny 2009
Expressió facial 30 juliol 2009
Per què tenim preocupacions? Una explicació biològica i evolutiva 3 agost 2010
La importància de les decisions i l’acció: una explicació neuropsicològica 5 setembre 2010

Llibres
La ciencia del bienestar, de Carmelo Vázquez i Gonzalo Hervás 15 maig 2009
Emociones positivas, de Enrique G. Fernández-Abascal 25 juliol 2009
Manual de inteligencia emocional, de J.M. Mestre i P. Fernández Berrocal 20 octubre 2009
Terapias de Psicología positiva, d’Antoni Adserà 10 març 2012
Els 7 hàbits de la gent altament efectiva, de Stephen R. Covey 12 juliol 2010
Psicología positiva aplicada, de Carmelo Vázquez i Gonzalo Hervás (Eds.) 3 novembre 2010

Congressos
I Congrés de Psicologia Positiva a Espanya 29 desembre 2011
I Congrés Nacional d'Intel·ligència Emocional 11 juny 2012
III Conferència Internacional de la Felicitat en el Treball 2 novembre 2012
Congrés Internacional d'Intel·ligència Emocional i Benestar (CIIEB) 6 gener 2013
Third World Congress on Positive Psychology 12 gener 2013
II Congreso Nacional de Psicología Positiva 21 desembre 2013

Psicoteràpies
Teràpia del benestar (Well-Being Therapy) 3 novembre 2010
Resum del protocol de la Teràpia del benestar 3 desembre 2010
La Psicoteràpia Positiva (Positive Psychotherapy) de Rashid & Seligman 1 maig 2012
La ‘Quality of Life Therapy’ de Michael B. Frisch 1 setembre 2012
Praxis de la psicologia positiva (Klaus W. Vopel) 20 febrer 2013
The Writing Cure (La curació per l'escriptura) 15 abril 2013

Qüestionaris, escales i tests
L'escala de Ryff de benestar psicològic adaptada a l'espanyol 1 juliol 2011
Protocol i tests d'Intel•ligència Emocional 1 setembre 2011
Qüestionaris, escales i tests al web www.psicologiapositiva.org 1 juny 2012

Teories
Teoria d'ampliació i construcció d'emocions positives (B. Fredrickson) 13 setembre 2012

La psicologia positiva a les xarxes socials
La psicologia positiva a les xarxes socials d'Internet 27 novembre 2012
Grup Aprender psicología positiva a Facebook 5 agost 2009