desembre 31

101 idees per desenvolupar l'enginy

Escrit per aadsera

Ja estem a 31 de desembre i començarà un nou any. Feliç i pròsper 2015 a tots!

Un dels camins que tenim per augmentar el benestar en el 2015 és fent coses noves i sorprenents, és a dir, practicant la creativitat. El títol d'aquest post d'avui és el subtítol del llibre "Pensamento creativo", de Rob Eastaway. És un llibre ple de bones i enginyoses idees. Eastaway diu que la creativitat està relacionada amb l'efecte sorpresa i de vegades amb el riure. Efectivament, la creativitat sovint comporta el gaudir d'una experiència inicialment de sorpresa que pot provocar un riure. Una solució creativa a un problema sol començar amb un AH! (sorpresa), li segueix un AJA! (satisfacció) i acaba amb un JA JA! (riure). I és que a més de permetre gaudir d'un efecte sorpresa, la creativitat produeix una sensació d'orgull per haver creat alguna cosa bonica o haver resolt un problema de forma imprevisible. En definitiva, produeix benestar.

Referència bibliogràfica:
Eastaway, R. (2009). Pensamiento creativo. 101 ideas para desarrollar el ingenio. Evergreen.

desembre 03

La importància de les carícies psicològiques

Escrit per aadsera

Viure positivament implica tenir cura de nombroses facetes a la vida: ser optimista, actuar amb empatia, tractar de ser resilient, saber escoltar els altres, etc. Però dels deu criteris per ser positiu que esmenta José Antonio San Martín m'ha cridat l'atenció un, perquè em recorda el que vaig estudiar a la universitat: és el criteri de saber donar carícies psicològiques.

Efectivament, ja a principis del segle XX es van fer estudis sobre les nefastes conseqüències que té sobre els nadons i els nens la manca d'afecte. Els nens necessiten atenció psicològica positiva, perquè quan un nen rep carícies incondicionals aprèn a estar bé i percep que els seus pares també ho estan. En canvi, la manca crònica de carícies pot ser causa de depressions i desamor. Aquesta necessitat d'afecte està recollida a la famosa piràmide de Maslow, sobre les necessitats primàries de les persones. Per Eric Berne, creador de l'Anàlisi Transaccional, una carícia és qualsevol acte afectuós que implica el reconeixement de la presència d'una altra persona. El pitjor és la indiferència i el ignorar als altres. Aquest és doncs un important criteri per ser positiu a la vida: saber donar carícies físiques i psicològiques amb generositat.

Referència bibliogràfica:
San Martin, J.A. (2014). 10 criterios para ser positivo. Madrid: CCS.