juliol 31

El riure actua com la meditació en el cervell

Escrit per aadsera

És sabut que diferents tipus d'estimulació produeixen diferents tipus d'ones cerebrals. Ara, un grup d'investigadors dirigits pel professor Lee Berk, ha descobert una interessant correlació: en un estudi recent, els subjectes a qui se'ls van mostrar vídeos humorístics van tenir un alt nivell d'ones cerebrals de tipus gamma, les mateixes que sorgeixen quan una persona està meditant. Lee Berk és un reconegut investigador sobre temes relacionats amb el riure i el sentit de l'humor.

Les ones gamma són les úniques que es poden trobar en qualsevol part del cervell. Això significa, en opinió del professor Berk, que el sentit de l'humor involucra al cervell en la seva totalitat, igual que ho fa la meditació. El riure fa reviure uns estats subjectius positius que ens permeten pensar amb més claredat i tenir pensaments més integrats.

Referència bibliogràfica:
“Laughter may work like meditation in the brain.” Medical Xpress. 27 Apr 2014.

juliol 13

Donar les gràcies és una bona guia per a la conducta

Escrit per aadsera

Usualment es pensa que ser agraït i donar les gràcies és una conducta passiva i reactiva davant d'una situació donada. No obstant això, recents investigacions científiques han constatat que la gratitud és una actitud activa. No només fa referència a un succés passat sinó que beneficia directament la nostra conducta en el futur.

El professor David DeSteno, de la Northeastern University, a Boston, ha investigat com l'elecció de sentir gratitud comporta canvis positius a la vida. En un dels seus experiments, l'agraïment va estimular als participants a actuar més cooperativament i menys egoísticament. Els participants que van obtenir un ajut durant el test i van ser agraïts, van mostrar una major probabilitat de ser cooperatius durant el següent test. DeSteno i els seus col·laboradors conclouen que la gratitud ajuda a guiar la conducta.

Referència bibliogràfica:
“Giving thanks could be good for you”. PHYSorg.com 28 Nov 2013.